Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Zápis do 1. ročníku (2019/2020)

Zápisy do 1. ročníku se budou konat v úterý 2. dubna od 14.00 do 18.00 hodin a ve středu 3. dubna od 14.00 do 17.00 hodin.

Ve školním roce 2019/20 plánujeme otevřít dvě 1. třídy (1 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, 1 třídu bez zaměření).

V pondělí 11. března 2019 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem přijetí. Elektronická registrace bude ukončena 1. 4. ve 23:59 h. Nápovědu k elektronické registraci naleznete v Uživatelské příručce Školy onLine.

Zápis bude probíhat ve Vámi vybraném termínu formou rozhovoru paní učitelky s Vaším dítětem a s Vámi. Rozhovor nepřesáhne 20 minut.

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 3. Pokud by kritéria přijetí byla nedostačující, proběhne neveřejné hlasování za přítomnosti zástupců školské rady.

S sebou k zápisu přineste:

  • Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o trvalém pobytu dítěte.
  • V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou přineste doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a dětského nebo odborného lékaře (nebo si zajistěte co nejbližší termín pro vyšetření a doporučení odevzdejte do 15. června 2019).

Náhradní termín zápisu - po elektronické registraci a telefonické domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. L. Vlachou (tel. 378 027 252) bude stanoven nejpozději do 30. dubna 2019.

Seznamy přijatých/nepřijatých žáků 1. tříd budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce na hlavním vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci žáků mají možnost nahlédnout a vyjádřit se k podkladům o rozhodnutí 17. dubna 2019 od 8:00 do 11:00 hodin.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook